Tokat’ın DOKAP kapsamına alınmasına yönelik çabalar ne sonuç verdi?

CHP Tokat Milletvekili Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Kadim Durmaz’ın hızla göç verip kan kaybeden Tokat’ın Kalkınmada öncelikli iller arasına alınması, SODES ve DOKAP kapsamına alınması için gerek Plan Bütçe Komisyonunda gerek TBMM’de birçok çalışması oldu.
 
Bakanlarla birebir iletişim kurarak, Tokat’ın sorunlarını gündeme getiren Durmaz’ın girişimleri sonuç vermeye başladı. Tokat’ın her sorununu görev bilerek çözümüne emek harcayan Durmaz en son Plan ve Bütçe toplantısında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a çeşitli somut örnekler vererek teşvik sisteminin gözden geçirilmesinde fayda olacağını, söylemişti.
 
Durmaz, Kalkınma Bakanına yönelik olarak şu ifadeleri kullanmıştı: “Tarımsal açıdan, sosyo- ekonomik yapısı bakımıyla, turistlik özellikleriyle ülkemizde çok önemli tarım ürünleriyle markalaşmış olan kentimiz, yatırım ve teşviklerden yeteri kadar yararlanamıyor. Tokat gereken yatırım desteğini alırsa ülkemizin ekonomik kalkınması için de çok büyük bir ivme katacaktır. Tokat’ın için verilen sözlerin tutulmasını bekliyoruz.”
 
“Bundan sonraki hedef SODES ve Kalkınmada Öncelikli İl”
 
Tokat’ın DOKAP kapsamına alınmasının resmi gazetede yayımlanarak onaylanmasını sevinçle karşılayan Durmaz, “nihayet Tokat için verdiğimiz çabalar meyvesini vermeye başladı. Bugün DOKAP yarın SODES ve Kalkınmada öncelikli iller kapsamına gireceğiz inşallah. Bundan sonraki hedef Kalkınmada öncelikli iller arasına girmek, meclisteki tüm çalışmalarım Tokat’ın kalkınması ve gelişmesi için olacaktır. Tokat’ımız adına Sayın Bakan’a teşekkürlerimi de bizzat ileteceğim” değerlendirmesini yaptı.